Jesteś tutaj: Start / Liga Klasowa

Liga Klasowa

 

REGULAMIN GIMNAZJALNEGO TURNIEJU

„LIGA KLASOWA”

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 1. W turnieju „Liga Klasowa” udział biorą wszystkie klasy Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Bierutowie wraz z wychowawcami.
 2. Głównym celem „Ligi Klasowej” jest wyzwalanie kreatywności wśród młodzieży i tym samym motywowanie zespołów klasowych do własnego rozwoju, działania na rzecz szkoły i środowiska oraz promowanie dobrego zachowania.
 3. Nad organizacją i przebiegiem Ligi klasowej w roku szkolnym 2017/2018 czuwają:

Małgorzata Zaborska

Maria Kaczyńska

Izabela Jankiewicz

Krystyna Rasała,

którzy w spornych sytuacjach podejmują ostateczne decyzje oraz stanowią jury Ligi klasowej.

 1. „Liga Klasowa” rozpoczyna się 1 października 2017, a kończy 31 maja 2018.
 2. W każdej konkurencji klasy zdobywają punkty, które sumowane na bieżąco wyłonią najlepsze zespoły klasowe, które za miejsca I-III odbiorą nagrody przygotowane przez organizatorów.
 3. Nagrody:

         I miejsce – dofinansowanie dla klasy w wysokości 500 zł

         II miejsce – dofinansowanie dla klasy w wysokości 300 zł

         III miejsce – dofinansowanie dla klasy w wysokości 200 zł

 

 1. W każdej konkurencji klasa uzyskać może od 0 – 7 punktów.
 2. Dopuszcza sie równorzędną ilość punktów dla dwóch lub więcej klas przy jednakowej ocenie jury.
 3.  Dopuszcza się włączanie dodatkowych konkurencji wynikających z realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktycznego.
 4. Ogłoszenie wyników „Ligi Klasowej” – 01.06.2018r.

 

 

WYKAZ KONKURENCJI ORAZ TERMINY:

Lp.

Nazwa konkurencji

Termin

Odpowiedzialni

 1.  

 Akcja „Góra Grosza” (zbiórka monet 1,2 i 5-groszowych)

X-XII 2017

opiekun SU, wychowawcy

 1.  

Śpiewanie pieśni patriotycznych

9 XI 2017

L.Słomska,I.Jankiewicz wychowawcy

 1.  

Akcja „Mikołajkowa czapeczka”

6 XII 2017

wychowawcy

 1.  

Bożonarodzeniowy wystrój klas

6 XII 2017

wychowawcy

 1.  

Śpiewanie kolęd

22 XII 2017

I.Jankiewicz, B.Huk, wychowawcy

 1.  

Wyniki klasyfikacji za I semestr: śr.ocen klasy, zachowanie

I 2018

M. Zaborska ,

A. Nowak

 1.  

Turniej naukowy „Jeden z siedmiu”

21 III 2018

wych.świetlicy,

B. Huk

 1.  

Wykonanie marzanny, barwny korowód klas*

21 III 2018

 wychowawcy

 1.  

Konkurs na plakat promujący „Dzień Ziemi”

IV 2018

wychowawcy

10.

Akcja „Zbieramy nakrętki”

do 15 V 2018

opiekun SU

11.

Kronika klasowa

cały rok – podsumowanie

V 2018

wychowawcy

 

12.

Kontrola obuwia zmiennego

X, XI, XII, II, III, IV, V (do 15)

wychowawcy

 

*w zależności od pogody

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Lp.

Nazwa konkurencji

Kryteria

 1.  

 Akcja „Góra Grosza”

 

Średnia zebranych monet na ilość uczniów w klasie

 1.  

Śpiewanie pieśni patriotycznych

Zaprezentowanie pieśni przez całą klasę, znajomość tekstu oraz melodii, dykcja, strój+kotyliony, ogólny wyraz artystyczny

 1.  

Akcja „Mikołajkowa czapeczka”

Średnia czapeczek na ilość uczniów obecnych w tym dniu w klasie

 1.  

Bożonarodzeniowy wystrój klas

Wkład włożony przez uczniów w wykonanie ozdób, estetyka wystroju sali, pomysłowość

 1.  

Śpiewanie kolęd

Zaprezentowanie kolędy przez całą klasę,  ogólny wyraz artystyczny

 1.  

Wyniki klasyfikacji za I semestr:

 śr.ocen klasy, zachowanie

Suma punktów cząstkowych
z poszczególnych wyników klasyfikacji przeliczona proporcjonalnie na punkty w skali 0-7

 1.  

Turniej naukowy „Jeden z siedmiu”

Punkty przyznawane wg kryteriów opracowanych przez powołane komisje

 1.  

Wykonanie marzanny,  barwny korowód klas

Pomysłowość oraz estetyka wykonania marzanny, średnia uczniów obecnych w klasie z elementami stroju w wylosowanym przez klasę kolorze

 1.  

Konkurs na plakat promujący Dzień Ziemi

Pomysłowość, estetyka, zgodność z tematem. Format minimum A2

 1.  

Akcja „Zbieramy nakrętki”

 Średnia kg zebranych nakrętek na ilość uczniów w klasie

 1.  

Kronika klasowa

 

Wkład pracy, ciekawość i różnorodność gromadzonych informacji, estetyka wykonania, pomysłowość

 1.  

Kontrola obuwia zmiennego
( raz w m-cu na godz. wych.)

Ilość zmiennego obuwia na ilość uczniów w klasie

 

REGULAMIN GIMNAZJALNEGO TURNIEJU

„LIGA KLASOWA”

 

 1. W turnieju „Liga Klasowa” udział biorą wszystkie klasy Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Bierutowie wraz z wychowawcami.
 2. Głównym celem „Ligi Klasowej” jest wyzwalanie kreatywności wśród młodzieży 
  i tym samym motywowanie zespołów klasowych do własnego rozwoju, działania na rzecz szkoły i środowiska oraz promowanie dobrego zachowania.
 3. Nad organizacją i przebiegiem Ligi Klasowej czuwają:

Jan Perz - dyrektor 

Małgorzata Zaborska - wicedyrektor

Anetta Włodarczyk - kierownik świetlicy

Bernadeta Huk – nauczyciel

Krystyna Rasała - nauczyciel

którzy w spornych sytuacjach podejmują ostateczne decyzje oraz stanowią jury Ligi klasowej.

 1. „Liga Klasowa” rozpoczyna się 1 października 2016, a kończy 14 czerwca 2017
 2. W każdej konkurencji klasy zdobywają punkty, które sumowane na bieżąco wyłonią najlepsze zespoły klasowe, które za miejsca I-III odbiorą nagrody – niespodzianki przygotowane przez organizatorów.
 3. Nagrody:

            I miejsce – dofinansowanie dla klasy w wysokości 500 zł

            II miejsce – dofinansowanie dla klasy w wysokości 300 zł

            III miejsce – dofinansowanie dla klasy w wysokości 200 zł

 

 1. W każdej konkurencji klasa uzyskać może od 0 – 11 punktów.
 2. Dopuszcza sie równorzędną ilość punktów dla dwóch lub więcej klas przy jednakowej ocenie jury.
 3.  Dopuszcza się włączanie dodatkowych konkurencji wynikających z realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktycznego
 4. Ogłoszenie wyników „Ligi Klasowej” – 14.06.2017r.

 

 Wykaz konkurencji oraz terminy:

 

Nazwa konkurencji

Termin

Odpowiedzialni

Akcja „Góra Grosza” (zbiórka monet1,2 i 5-groszowych)

X-XII 2016

opiekun SU, wychowawcy

Śpiewanie pieśni patriotycznych

10 listopad 2016

I.Jankiewicz, L.Słomska, wychowawcy

Akcja „Mikołajkowa czapeczka”

6 grudzień 2016

wychowawcy

Bożonarodzeniowy wystrój klas

6 grudzień 2016

wychowawcy

Śpiewanie kolęd

22 grudzień 2016

I.Jankiewicz, B.Huk, wychowawcy

Wyniki klasyfikacji za I semestr: śr.ocen ndst,, zachowanie

 styczeń 2017

wicedyrektor

Konkurs rzeźb ze śniegu *

luty 2017

W.Włodarczyk,

Turniej naukowy „Jeden z jedenastu”

21 marzec 2017

wych.świetlicy

„Ukryte talenty” - przegląd talentów naszych uczniów

21 marzec 2017

wych.świetlicy

 

Rok Sienkiewiczowski (prezentacja wybranej scenki)

21 marzec 2017

poloniści, wychowawcy

Akcja „Zbieramy jedzenie dla czworonogów” (sucha karma)

kwiecień 2017

J.Godlewska – Paluch,

 

Konkurs fotograficzny „Gmina Bierutów inaczej”

kwiecień 2017

T.Stelmaszak

Konkurs ekologiczny pod hasłem „Coś z niczego, czyli pomysł na wykorzystanie odpadów”

kwiecień 2017

Bartosz Purzyński, wychowawcy

 

Akcja „Zbieramy nakrętki”

maj/czerwiec 2017

B.Purzyński

Najlepiej czytająca klasa

czerwiec 2017

Grzegorz Brzezina

Dzień Sportu

1 czerwiec 2017

nauczyciele wych.fiz.

Kronika klasowa

cały rok – podsumowanie czerwiec 2017

wychowawcy

 

Wolontariat, Caritas

cały rok – podsumowanie maj/czeriec 2017

J.Godlewska-Paluch, B.Huk

Wyniki klasyfikacji za II semestr:, śr.ocen ndst,  zachowanie

czerwiec 2016

 

wicedyrektor

 

* w zalezności od pogody

 

Kryteria przyznawania punktów:

 

Nazwa konkurencji

Kryteria

 Akcja „Góra Grosza”

Średnia zebranych monet na ilość uczniów w klasie

Śpiewanie pieśni patriotycznych

Zaprezentowanie pieśni przez klasę:

znajomość tekstu oraz melodii, dykcja, strój+kotyliony, ogólny wyraz artystyczny

Akcja „Mikołajkowa czapeczka”

Średnia czapeczek na ilość uczniów obecnych w tym dniu w klasie

Bożonarodzeniowy wystrój klas

Wkład włożony przez uczniów w wykonanie ozdób, estetyka wystroju sali

Śpiewanie kolęd

Zaprezentowanie kolędy przez klasę,  ogólny wyraz artystyczny

Wyniki klasyfikacji za I semestr:

 śr.ocen ndst, zachowanie

Suma punktów cząstkowych z poszczególnych wyników klasyfikacji przeliczona proporcjonalnie na punkty w skali 0-11

Konkurs rzeźb ze śniegu

Pomysłowość, zaangażowanie i współpraca  uczniów klasy przy wykonaniu rzeźby

Turniej naukowy „Jeden z jedenastu”

 

 

Punkty przyznawane wg kryteriów opracowanych przez powołane komisje

„Ukryte talenty” - przegląd talentów naszych uczniów

Rok Sienkiewiczowski

Akcja „Zbieramy jedzenie dla czworonogów”

Średnia kg zebranej karmy na ilość uczniów w klasie

Konkurs fotograficzny „Gmina Bierutów inaczej”

 Interpretacja tematu, oryginalność, kompozycja, poprawność techniczna

Konkurs ekologiczny pod hasłem „Coś z niczego, czyli pomysł na wykorzystanie odpadów”

 Oryginalność i pomysłowość, sposób i estetyka wykonania przedmiotu, różnorodność wykorzystanych materiałów

Akcja „Zbieramy nakrętki”

 Średnia kg zebranych nakrętek na ilość uczniów w klasie

Najlepiej czytająca klasa

Średnia wypożyczonych książek na ilość uczniów w klasie

Dzień Sportu

Średnia frekwencja uczniów w klasie; uzyskane wyniki uczniów z poszczególnych konkurencji

Kronika klasowa

Wkład pracy, ciekawość i różnorodność gromadzonych informacji, estetyka wykonania, pomysłowość

Wolontariat, Caritas

Zaangażowanie klasy w różne akcje w ciągu roku szkolnego

Wyniki klasyfikacji za II semestr: śr.ocen ndst, zachowanie

Tak jak w I semestrze

Statystyki

 • Odwiedziny: 655369
 • Do końca roku: 131 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!